დიალოგი – რა სარგებელს მიიღებს საქართველო ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებით {VIDEO} (სომხური ტიტირებით) | GarbOnline.TV