დღეიდან თუშეთს ციფრული ტელემაუწყებლობა აქვს {VIDEO}

2016 წლის 5 ოქტომბერი | 21:03

სხვა ცნობარი – 5 ოქტომბერი