არის თუ არა დაცული პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა საქართველოში – ხალხის გამოკითხვა {VIDEO}

2016 წლის 5 აპრილი | 15:40

დაცულია თუ არა საქართველოში ადამიანის პირადი ცხოვრება? რას ფიქრობენ მოქალაქეები. სტუდენტური გამოკითხვა.

ავტორები:

მარიამ გაბისონია, ნინო ჩუბინიძე.