არჩევანი 2013 ტელეკომპანია ”არგოს” ეთერში {video}

2013 წლის 6 ნოემბერი | 12:23

,,ტელედებატები მომზადდა საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციასთან ერთად, მედიასექტორალური თანამშრომლობის პროექტის -,,არჩევნები 2013“-ის ფარგლებში, რომელსაც მხარს Irex -ის G-Media პროგრამა უჭერს.