არჩევანი 2013 სამაუწყებლო კომპანია ”თანამზავრის” ეთერში {video}

2013 წლის 31 ოქტომბერი | 14:47

,,ტელედებატები მომზადდა საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციასთან ერთად, მედიასექტორალური თანამშრომლობის პროექტის -,,არჩევნები 2013“-ის ფარგლებში, რომელსაც მხარს Irex -ის G-Media პროგრამა უჭერს.