ანქვაბის წინასაარჩევნო დაპირებები

2011 წლის 10 ოქტომბერი | 23:23

გამშვებ პუნქტზე პროცედურების გამარტივების ნაცვლად გალელები მიმოსვლის გართულებაზე საუბრობენ.