აგრო სიახლეები – 5 (მესამე სეზონი)

2017 წლის 17 ოქტომბერი | 14:27

ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები თავინთი მუშაობის 2 წელს აჯამებენ, როგორ დაინერგა საქართველოში ლიდერ მიდგომა და იმუშავა თუა არა ევროპულმა მოდელმა საპილოტე მუნიციპალიტეტებში – გაიგეთ დეტალები აგრო სიახლეებში.