აგრო სიახლეები – 5 (მეორე სეზონი)

2017 წლის 8 მარტი | 13:25

თემები:

  • რა შესაძლებლობებს იძლევა ახალი რეგულაციები კონკურენტუნარიანი პროდუქციის წარმოებისთვის, აგრეთვე რა სახის რისკ-ფაქტორების გათვალისწინება უწევთ ფერმერებს თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და სტანდარტების დანერგვის გზაზე ნახეთ ოქსფამის კვლევის ახალი შედეგები;
  • აგრო კალენდრის მიხედვით კი კულტურების გასხვლის შესახებ ვისაუბრებთ, როგორ როდის და რატომ უნდა გავსხლათ ხეხილი თუ ვაზი და რა გზები არსებობს ზამთრის მოყინვისგან თავის დასაცავად, ნახეთ აგრონომის რჩევები ჩვენ ეთერში.

გადაცემა “მრავალკუთხედი” – 329.