აგრო სიახლეები – 3 (მესამე სეზონი)

2017 წლის 3 ოქტომბერი | 14:58

ნახეთ “აგრო სიახლეებში” ყაზბეგის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის პრიორიტეტები და განხორციელებული პროექტები.