აგრო სიახლეები – 19 (მეორე სეზონი)

2017 წლის 3 ივლისი | 15:06

მთავარი თემა:

საქართველოში სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების გაძლიერების და ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოების მიმართულებით აგრონომების გადამზადება გრძელდება.

გადაცემა “მრავალკუთხდი” – 346.