აგრო სიახლეები – 15 (მეორე სეზონი)

2017 წლის 5 ივნისი | 13:02

მთავარი თემები:

  1. აგრო სექტორში სტიქიური მოვლენებისგან მიყენებული ზარალის თავიდან აცილების, პრევენციისა და ფინანსური დანაკარგების შემცირების მექანიზმები;
  2. ევროპულ გამოცდილება და საქართველოში არსებულ მდგომარეობას აგრო სექტორში სტიქიურ მოვლენებთან დაკავშირებით;
  3. ქართული ბიო პროდუქციის ექსპორტის შანსებს ევროპის ბაზარზე, სადაც ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციისადმი მოთხოვნა ყოველწლიურად იზრდება.

გადაცემა “მრავალკუთხედი” – 342.