აგრო სიახლეები – 14 (მეორე სეზონი)

2017 წლის 29 მაისი | 13:01

რა არის დუალური განათლება და რა პრინციპებს ეფუძნება სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება – პროფესიული განათლების ახალი მიდგომები “აგრო სიახლეებში”.

გადაცემა “მრავალკუთხედი” – 341.