აგრო სიახლეები – 12 {VIDEO}

2016 წლის 13 დეკემბერი | 12:29

მთავარი თემა:

  • საქართველოში მატყლის წარმოება, მისი საექსპორტო პოტენციალის დადგენა და პრობლემები რაც დარგის განვითარებას შეიძლება აფერხებდეს;
  • უელსის პრინცი ინგლისური შალის პოპულარიზაციისთვის და ქართული მატყლის ევროპული პერსპექტივა.

აგრო სიახლეების მე-10-ე და მე-11-ე გადაცემები განსხვავებული ფორმატით გავიდა, გადაცემები იხილეთ ამ ლინკზე.