აგრო სიახლეები – 1 (მეორე სეზონი)

2017 წლის 8 თებერვალი | 12:50

თემები:

  • აგრო დაკრედიტების ქართულ და ესტონურ სისტემები, რა საერთო და განსხვავებაა დაკრედიტების მოთხოვნებსა და საპროცენტო განაკვეთებს შორის;
  • ქართული მატყლი დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე შევიდა. 22 ტონამდე ქართული მატყლი უკვე მიიღო დიდ ბრიტანეთში არსებულმა მსხვილმა კომპანიამ, რომელიც ახალი პარტიის მისაღებად უკვე მზად არის.