8 კილომეტრი ფეხით ოცნებების ასასრულებლად {VIDEO}

2017 წლის 16 იანვარი | 15:47

წყარო: “KKTV”.