აგრო სიახლეები – 2 (მესამე სეზონი)

2017 წლის 25 სექტემბერი | 15:47

გადაცემა “მრავალკუთხედი” განსხვავებული, “აგრო სიახლეების” ფორმატით.