აგრო სიახლეები – 1 (მესამე სეზონი)

2017 წლის 18 სექტემბერი | 15:48

გადაცემა “მრავალკუთხედი” განსხვავებული, “აგრო სიახლეების” ფორმატით.