32 ათასი მოქალაქე, რომელთა შემოსავალი წელიწადში 40 000 ლარზე მეტია, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ვეღარ ისარგებლებს

2017 წლის 16 მარტი | 15:42

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ცვლილებები შედის, რაც იმას ნიშნავს რომ, სხვადასხვა შემოსავლის მქონე მოქალაქეები ჯანდაცვის სერვისებით დიფერენცირებულად ისარგებლებენ. გარდა ამისა, ჯანდაცვის პროგრამების სერვისების მოცულობა ამიერიდან განისაზღვრება ინდივიდუალურად და არა ოჯახის შემოსავლის მიხედვით.

ცვლილებების მიხედვით, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მოსარგეებლები რამდენიმე ჯგუფად დაიყო:

მიზნობრივი ჯუფები, სადაც გაერთიანდებიან,- 0-5 წლამდე ბავშვები, სტუდენტები, პენსიონერები, შშმ პირები, პედაგოგები, სოციალურად დაუცველები. მიზნობრივ ჯგუფებში გაერთიანებულ მოქალაქეთა რაოდენობა სულ 1მლნ 700 ათასამდეა. მათ უნარჩუნდებათ არსებული მომსახურება, საშუალება ექნებათ ერთდროულად ისარგებლონ საყოველთაო ჯანდაცვასთან ერთად კერძო სადაზღვეო კომპანიის ე.წ შემავსებელი პაკეტითაც და ამბულატორიულ მედიკამენტებზე წვდომის საშუალებაც ემატებათ.

მაღალი შემოსავლის მქონე მოქალაქეები, რომელთა შემოსავალი წელიწადში 40 000 ლარზე მეტია. მათი რაოდენობა სულ 32 000-ია. ცვლილებების ძალაში შესვლის შემდეგ, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ვეღარ ისარგებლებენ თუმცა ჯანდაცვის სხვა სახელმწიფო სერვისები არ შეეზღუდებათ.

საშუალო შემოსავლის მოქმე მოქალაქეები,- რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი 900 ლარზე მეტია, მაგრამ წლიური შემოსავალი არ აღემატება 40 000 ლარს. მათი რაოდენობა სულ 300 000-ია. ამ კატეგორიაში მოხვედრილ მოქალაქეებს შეუძლიათ დარჩნენ საყოველთაო სადაზღვეო პროგრამაში ან კერძო კომპანიების მომსახურებით ისარგებლონ. თუ საყოველთაოს აირჩევენ ასეთ შემთხვევაში გარკვეული შეზღუდვები მოქმედებს, გეგმიური სტაციონარის შემთხვევაში 1000 ლარზე ნაკლები მომსახურების საფასურს თავად მოქალაქე გადაიხდის, ხოლო აღნიშნული თანხის ზევით სახელმწიფო 70%-ს დააფინანსებს. ასევე სასწრაფო-გადაუდებელი სტაცინარის შემთხვეაში არსებული 100%-იანი დაფინანსება 90%-ით შეიცვლება.

იმ 102 000 მოქალაქისთვის კი, რომლებსაც 70 000-დან 100 000 სარეიტინგო ქულა აქვთ, საყოველთაო ჯანდაცვის სერვისის მოცულობა უცვლელია და ენიჭებათ ერთდროულად საყოველთაო და კერძო სადაზღვეოს პაკეტთ სარგებლობის უფლება. იმავე პრივილეგიით სარგებლობენ, მოზარდებიც,- 6-18 წლამდე 503 ათასი მოქალაქე.

სინქრონი:

დავით სერგეენკო- ჯანდაცვის მინისტრი.

ცვლილებების მიხედვით ცალკე კატეგორიად არის  დაბალი და არარეგულარული შემოსავლის მქონე მოქალაქეები, რომელთა ყოველთვიურ შემოსავალი  900 ლარზე ნაკლებია, არ აქვთ ხელფასი, ან არიან თვითდასაქმებულები. ასეთი 1 მილიონ 150 ათასია.  მათ ურგენტული -გადაუდებელი -ამბულატორია 100%-ის ნაცვლად დაუფინანსდებათ 50%-ით. გეგმური ამბულატორია და ურგენტული სტაციონარი რჩება უცვლელად, გეგმური სტაციონარი კი იმ შემთხვევაში ანაზრაურდება თუ 500 ლარზე მეტი იქნება. მათ ასევე, ენიჭებათ პრივილეგია, ერთდროულად ისარგებლონ საყოველთაო ჯანდაცვის სერვისებითა და კერძო სადაზღვევო (შემავსებელი) პაკეტით. მიეცემათ გარდამავალი ეტაპის შეღავათები, ასევე უნარჩუნდებათ ჯანდაცვის სახელმწიფო სხვა პროგრამები.

ჯანდაცვის მინისტრის განმარტებით, ცვლილებების ამოქმედების შემდეგ,  დაზოგილი თანხები მედიკამენტების დაფინანსებას მოხმარდება.

რაც შეეხება სერვისებს, რომლითაც სარგებლობა ყველა კატეგორიას შეეძლება, ეს იქნება მშობიარობა, ხოლო ონკოლოგიის მართვა, გარდა იმ პირებისა, ვისაც შემოსავალი 40 000 ლარზე მეტი აქვს, უფასო იქნება.

ავტორები:

ირმა ჭარაქაშვილი, ბობ ჭურღულია.