ქართული ენის ციფრული კვდომა

2017 წლის 19 აპრილი | 12:23

მარტივი ექსპერიმენტიც კი გვიჩვენებს, რომ ქართულ ენა ციფრულ ტექნოლოგიებთან ადაპტირებული არაა. რატომ არ იცის კომპიუტერმა ქართული? ენათმეცნიერები ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში თუკი ქართულმა ენამ თანამედროვე მსოფლიო ტექნოლოგიებს ფეხი ვერ აუწყო, ქართულს “მკვდარ” ენებს შორის ვიხილავთ. რას აკეთებს სახელმწიფო ენის განვითარებისთვის და რატომ არ ამოქმედდა 2015 წელს მიღებული კანონი?

სინქრონები:

  • ავთანდილ არაბული – ენათმეცნიერი;
  • ნათია კუპრაშვილი – ჟურნალისტიკის პროფესორი;
  • მარიამ ჯაში – განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე.

ავტორები:

ეკატერინე მამამთავრიშვილი, ალექსანდრე ხატიაშვილი.