აგრო სიახლეები – 11 (მეორე სეზონი)

2017 წლის 8 მაისი | 14:38

ბორჯომის განვითარების ჯგუფის მუშაობის სპეციფიკა და დაგეგმილი თუ განხორციელებული პროექტები, ნახეთ როგორ მუშაობს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი საპილოტე მუნიციპალიტეტთაგან ერთ-ერთში.