აგრო სიახლეები – 17 (მეორე სეზონი)

2017 წლის 19 ივნისი | 14:02

თემები:

  • საბაზრო ეკონომიკაში ჩართვისა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისთვის თანამედროვე ტექნოლოგიების ცოდნა და მისი მეურნეობაში დანერგვა – USAID/REAP ის ახალი სასწავლო კურსი;
  •  OXFAM – ის კვლევის შედეგები, რამდენად ხელმისაწვდომია საქართველოში აგროდაკრედიტების პროგრამა და არიან თუ არა ჩართული მცირე ფერმერები 120 მილიონიან სახელმწიფო შესყიდვების ბაზარში? – “აგრო სიახლეები” მოგითხრობთ.

გადაცემა “მრავალკუთხედი” – 344.

“აგრო სიახლეები” – 16 – განსხვავებული ფორმატით – იხილეთ აქ.