ვალუტის კურსის ცვლილებები და ტენდენციები – ინტერვიუ დავით წიქორიძესთან {VIDEO}

სოციალური ჭრები და სახელმწიფო პოლიტიკა – რა იცვლება სატყეო სექტორში {VIDEO}

სტუმარი მრავალკუთხედში – არჩევნები2016-ის ზოგადი ტენდენციების შეფასება {VIDEO}

სტუმარი მრავალკუთხედში – სურსათის უვნებლობა {VIDEO}

სტუმარი მრავალკუთხედში – ქალთა ჩართულობა პოლიტიკაში {video}

სტუმარი მრავალკუთხედში – ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესი და არსებული პრობლემები {video}

სტუმარი მრავალკუთხედში – ქალები პოლიტიკაში {video}

სტუმარი მრავალკუთხედში – რას ნიშნავს გენდერული კვოტები {video}

სტუმარი მრავალკუთხედში – რეგიონულ მაუწებელთა ასოციაციის 2015 წლის გეგმები {video}

სტუმარი მრავალკუთხედში – ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება {video}

სტუმარი მრავალკუთხედში – დევნილთა პრობლემები საქართველოში {video}

სტუმარი მრავალკუთხედში – მოსახლეობის კმაყოფილების დონე საქართველოში – გაეროს კვლევა {video}

სტუმარი მრავალკუთხედში – ნარჩენების მართვის კოდექსი {video}

სტუმარი მრავალკუთხედში – თვითმმართველობის რეფორმა {video}

სტუმარი მრავალკუთხედში – ეკონომიკის სამინისტროს ახალი პროექტი {video}

სტუმარი მრავალკუთხედში – სურსათის უვნებლობა {video}

სტუმარი მრავალკუთხედში – ოჯახში ძალადობა {video}

სტუმარი მრავალკუთხედში – აგროდაზღევა {video}

სტუმარი მრავალკუთხედში – საშეშე მერქნით მომარაგება და მასთან დაკავშირებული პრობლემები {video}

სტუმარი მრავალკუთხედში – მეწყერსაშიში ზონები საქართველოში {video}