ევროინტეგრაციის ეკონომიკური სარგებელი – დისკუსია “დიას” ეთერში {VIDEO}

მრავალკუთხედი – 329

სხვა ცნობარი – 3 მარტი

სხვა ცნობარი – 2 მარტი

სხვა ცნობარი – 1 მარტი

აგრო სიახლეები – 4 (მეორე სეზონი)

სხვა ცნობარი – 28 თებერვალი

ნადირობა ახალი წესებით – განსხვავებული აზრი

სხვა ცნობარი – 27 თებერვალი

მრავალკუთხედი – 328

სხვა ცნობარი – 24 თებერვალი

სხვა ცნობარი – 23 თებერვალი

სხვა ცნობარი – 22 თებერვალი

ამბავი საპატრიარქოზე – განსხვავებული აზრი

სხვა ცნობარი – 21 თებერვალი

სხვა ცნობარი – 20 თებერვალი

მრავალკუთხედი – 327

სხვა ცნობარი – 17 თებერვალი

სხვა ცნობარი – 16 თებერვალი

სხვა ცნობარი – 15 თებერვალი

სხვა ცნობარი – 14 თებერვალი

საზოგადოებრივის კრიზისი – განსხვავებული აზრი

სხვა ცნობარი – 13 თებერვალი

აგრო სიახლეები – 2 (მეორე სეზონი)

სხვა ცნობარი – 10 თებერვალი

სხვა ცნობარი – 9 თებერვალი

სხვა ცნობარი – 8 თებერვალი