გარბმობილი – აჭარა, სოფელი გოგინიძეები {video} (რუსული თარგმანი)

გარბმობილი – აჭარა, სოფელი გოგინიძეები {video} (სომხური თარგმანი)

ეკოლოგიური პრობლემები და მათი პრევენცია {video} (სომხური სუბტიტრებით)

ეკოლოგიური პრობლემები და მათი პრევენცია {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ეკოლოგიური პრობლემები და მათი პრევენცია {video} (რუსული თარგმანი)

ეკოლოგიური პრობლემები და მათი პრევენცია {video}

ბუნებრივი და ხელოვნური კატასტროფები და მათი პრევენცია {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ბუნებრივი და ხელოვნური კატასტროფები და მათი პრევენცია {video} (რუსული თარგმანი)

ბუნებრივი და ხელოვნური კატასტროფები და მათი პრევენცია {video}

ევროდაიჯესტი 3 ოქტომბერი {video} (რუსული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 26 სექტემბერი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 26 სექტემბერი {video} (სომხური სუბტიტრებით)

ევროდაიჯესტი 26 სექტემბერი {video} (რუსული თარგმანი)

ქართული ღვინის პერსპექტივები ევროპულ ბაზარზე {video} (სომხური სუბტიტრებით)

ქართული ღვინის პერსპექტივები ევროპულ ბაზარზე {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ქართული ღვინის პერსპექტივები ევროპულ ბაზარზე {video} (რუსული თარგმანი)

ქართული ღვინის პერსპექტივები ევროპულ ბაზარზე {video}

ევროდაიჯესტი 19 სექტემბერი {video} (სომხური სუბტიტრებით)

ევროდაიჯესტი 19 სექტემბერი {video} (რუსული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 19 სექტემბერი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

რას მოიცავს ასოცირების ხელშეკრულების ამოქმედებული ნაწილი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

რას მოიცავს ასოცირების ხელშეკრულების ამოქმედებული ნაწილი {video} (რუსული თარგმანი)

რას მოიცავს ასოცირების ხელშეკრულების ამოქმედებული ნაწილი {video}

ნაგავსაყრელების პრობლემა საქართველოში {video} (სომხური სუბტიტრებით)

ნაგავსაყრელების პრობლემა საქართველოში {video} (რუსული თარგმანი)

ნაგავსაყრელების პრობლემა საქართველოში {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ნაგავსაყრელების პრობლემა საქართველოში {video}