ასოცირების ხელშეკრულება და ვეტერინარიის სტანდარტი საქართველოში {video} (რუსული თარგმანი)

ასოცირების ხელშეკრულება და ვეტერინარიის სტანდარტი საქართველოში {Video}

გარბმობილი – კახეთი, სოფლის მეურნეობა და დაზღვევა {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

გარბმობილი – კახეთი, სოფლის მეურნეობა და დაზღვევა {video} (სომხური თარგმანი)

გარბმობილი – კახეთი, სოფლის მეურნეობა და დაზღვევა {video} (რუსული თარგმანი)

გარბმობილი – აჭარა, სოფელი ახო {video} (რუსული თარგმანი)

გარბმობილი – აჭარა, სოფელი ახო {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

გარბმობილი – აჭარა, სოფელი ახო {video} (სომხური თარგმანი)

გარბმობილი – აჭარა, სოფელი ზვარე {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

გარბმობილი – აჭარა, სოფელი ზვარე {video} (სომხური თარგმანი)

გარბმობილი – აჭარა, სოფელი ზვარე {video} (რუსული თარგმანი)

გარბმობილი – კახეთი, სოფელი ჩალაუბანი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

გარბმობილი – კახეთი, სოფელი ჩალაუბანი {video} (რუსული თარგმანი)

გარბმობილი – კახეთი, სოფელი არაშენდა {video} (რუსული თარგმანი)

გარბმობილი – კახეთი, სოფელი არაშენდა {video} (სომხური თარგმანი)

გარბმობილი – კახეთი, სოფელი არაშენდა {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

გარბმობილი – აჭარა, სოფელი გოგინიძეები {video} (რუსული თარგმანი)

გარბმობილი – აჭარა, სოფელი გოგინიძეები {video} (სომხური თარგმანი)

ეკოლოგიური პრობლემები და მათი პრევენცია {video} (სომხური სუბტიტრებით)

ეკოლოგიური პრობლემები და მათი პრევენცია {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ეკოლოგიური პრობლემები და მათი პრევენცია {video} (რუსული თარგმანი)

ეკოლოგიური პრობლემები და მათი პრევენცია {video}

ბუნებრივი და ხელოვნური კატასტროფები და მათი პრევენცია {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ბუნებრივი და ხელოვნური კატასტროფები და მათი პრევენცია {video} (რუსული თარგმანი)

ბუნებრივი და ხელოვნური კატასტროფები და მათი პრევენცია {video}

ევროდაიჯესტი 3 ოქტომბერი {video} (რუსული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 26 სექტემბერი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)