შრომითი უფლებები და ევროკავშირი {video} (რუსული თარგმანი)

დისკუსია – ნაადრევი ქორწინება {video} (რუსული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 2 დეკემბერი {video} (რუსული თარგმანი)

გარბმობილი – ქვემო ქართლი, სოფელი რაჭისუბანი {video} (რუსული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 24 ნოემბერი {video} (რუსული თარგმანი)

გარბმობილი – სამცხე-ჯავახეთი, კურორტი აბასთუმანი {video} (რუსული თარგმანი)

გარბმობილი – ახალციხე, სოფელი ვალე {video} (რუსული თარგმანი)

ეკოლოგიური მდგომარეობა ჭიათურაში {video} (რუსული თარგმანი)

რატომ დაუპირისპირდნენ მუსლიმები და მართლმადიდებლები ერთმანეთს სოფელ მოხეში {video} (რუსული თარგმანი)

გარბმობილი – ახალციხე, სოფელი აწყური {video} (რუსული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 21 ოქტომბერი {video} (რუსული თარგმანი)

ევროკავშირთან ასოცირება და ენერგოპროდუქტების ტრანზიტი {video} (რუსული თარგმანი)

ქალთა მიმართ ძალადობა {video} (რუსული თარგმანი)

ასოცირების ხელშეკრულება და ვეტერინარიის სტანდარტი საქართველოში {video} (რუსული თარგმანი)

გარბმობილი – კახეთი, სოფლის მეურნეობა და დაზღვევა {video} (რუსული თარგმანი)

გარბმობილი – აჭარა, სოფელი ახო {video} (რუსული თარგმანი)

გარბმობილი – აჭარა, სოფელი ზვარე {video} (რუსული თარგმანი)

გარბმობილი – კახეთი, სოფელი ჩალაუბანი {video} (რუსული თარგმანი)

გარბმობილი – კახეთი, სოფელი არაშენდა {video} (რუსული თარგმანი)

გარბმობილი – აჭარა, სოფელი გოგინიძეები {video} (რუსული თარგმანი)

ეკოლოგიური პრობლემები და მათი პრევენცია {video} (რუსული თარგმანი)

ბუნებრივი და ხელოვნური კატასტროფები და მათი პრევენცია {video} (რუსული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 3 ოქტომბერი {video} (რუსული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 26 სექტემბერი {video} (რუსული თარგმანი)

ქართული ღვინის პერსპექტივები ევროპულ ბაზარზე {video} (რუსული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 19 სექტემბერი {video} (რუსული თარგმანი)

რას მოიცავს ასოცირების ხელშეკრულების ამოქმედებული ნაწილი {video} (რუსული თარგმანი)