სურსათის ეტიკეტირება და ასოცირების დოკუმენტით გასათვალისწინებული პირობები {video} (სომხური თარგმანი)

სურსათის ეტიკეტირება და ასოცირების დოკუმენტით გასათვალისწინებული პირობები {video} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 24 ნოემბერი {video} (რუსული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 24 ნოემბერი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

გარბმობილი – სამცხე-ჯავახეთი, კურორტი აბასთუმანი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

გარბმობილი – სამცხე-ჯავახეთი, კურორტი აბასთუმანი {video} (რუსული თარგმანი)

გარბმობილი – სამცხე-ჯავახეთი, კურორტი აბასთუმანი {video} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 17 ნოემბერი {video} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 17 ნოემბერი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 10 ნოემბერი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 4 ნოემბერი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 4 ნოემბერი {video} (სომხური თარგმანი)

გარბმობილი – ახალციხე, სოფელი ვალე {video} (რუსული თარგმანი)

გარბმობილი – ახალციხე, სოფელი ვალე {video} (სომხური თარგმანი)

გარბმობილი – ახალციხე, სოფელი ვალე {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ეკოლოგიური მდგომარეობა ჭიათურაში {video} (რუსული თარგმანი)

ეკოლოგიური მდგომარეობა ჭიათურაში {video}

რატომ დაუპირისპირდნენ მუსლიმები და მართლმადიდებლები ერთმანეთს სოფელ მოხეში {video} (რუსული თარგმანი)

რატომ დაუპირისპირდნენ მუსლიმები და მართლმადიდებლები ერთმანეთს სოფელ მოხეში {video}

ევროდაიჯესტი 27 ოქტომბერი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

გარბმობილი – ახალციხე, სოფელი აწყური {video} (სომხური თარგმანი)

გარბმობილი – ახალციხე, სოფელი აწყური {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

გარბმობილი – ახალციხე, სოფელი აწყური {video} (რუსული თარგმანი)

გარბმობილი – კახეთი, სოფელი ველისციხე {video} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 21 ოქტომბერი {video} (რუსული თარგმანი)

ევროკავშირთან ასოცირება და ენერგოპროდუქტების ტრანზიტი {video} (რუსული თარგმანი)

ევროკავშირთან ასოცირება და ენერგოპროდუქტების ტრანზიტი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)