ევროკავშირის კინოფესტივალი 2015 დაიწყო {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ევროკავშირის კინოფესტივალი 2015 დაიწყო {video} (სომხური თარგმანი)

საჭიროა თუ არა ავტოტრანსპორტის ტექდათვალიერება {video}

ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესი {video} (რუსული თარგმანი)

ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესი {video} (სომხური თარგმანი)

ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესი {video}

ევროდაიჯესტი 22 დეკემბერი {video} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 22 დეკემბერი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 22 დეკემბერი {video} (რუსული თარგმანი)

გარბმობილი – ქვემო ქართლი, ელევატორის დასახლება {video} (რუსული თარგმანი)

გარბმობილი – ქვემო ქართლი, ელევატორის დასახლება {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

გარბმობილი – ქვემო ქართლი, ელევატორის დასახლება {video} (სომხური თარგმანი)

შრომითი უფლებები და ევროკავშირი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

შრომითი უფლებები და ევროკავშირი {video} (რუსული თარგმანი)

შრომითი უფლებები და ევროკავშირი {video}

განათლებასთან დაკავშირებული საკითხები ეთნიკურ უმცირესობით დასახლებულ რეგიონებში {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

განათლებასთან დაკავშირებული საკითხები ეთნიკურ უმცირესობით დასახლებულ რეგიონებში {video}

ევროდაიჯესტი 15 დეკემბერი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 15 დეკემბერი {video} (სომხური თარგმანი)

დისკუსია – ნაადრევი ქორწინება {video} (რუსული თარგმანი)

დისკუსია – ნაადრევი ქორწინება {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

დისკუსია – ნაადრევი ქორწინება {video}

ევროდაიჯესტი 2 დეკემბერი {video} (რუსული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 2 დეკემბერი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 2 დეკემბერი {video} (სომხური თარგმანი)

გარბმობილი – ქვემო ქართლი, სოფელი რაჭისუბანი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

გარბმობილი – ქვემო ქართლი, სოფელი რაჭისუბანი {video} (რუსული თარგმანი)