ევროდაიჯესტი 1 დეკემბერი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 25 ნოემბერი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

სტუმარი მაცნეში – ტერორიზმის რისკები საქართველოში {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

სტუმარი მაცნეში – ტერორიზმის რისკები საქართველოში {video}

ევროდაიჯესტი 10 ნოემბერი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

როგორ დაგვეხმარა დასავლეთი 2008 წლის ომის დროს?! {video} (სომხური თარგმანი)

როგორ დაგვეხმარა დასავლეთი 2008 წლის ომის დროს?! {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

როგორ დაგვეხმარა დასავლეთი 2008 წლის ომის დროს?! {video}

კულტურული მემკვიდრეობა და იდენტობა {video} (სომხური თარგმანი)

კულტურული მემკვიდრეობა და იდენტობა {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

კულტურული მემკვიდრეობა და იდენტობა {video}

ევროდაიჯესტი 27 ოქტომბერი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 20 ოქტომბერი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 13 ოქტომბერი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 6 ოქტომბერი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

საქართველო და ევროატლანტიკური გაერთიანება {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

საქართველო და ევროატლანტიკური გაერთიანება {video}

მითები და რეალობა ევროინტეგრაციის პროცესში – დისკუსია “მეცხრე არხზე” {video} (სომხური თარგმანი)

მითები და რეალობა ევროინტეგრაციის პროცესში – დისკუსია “მეცხრე არხზე” {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

მითები და რეალობა ევროინტეგრაციის პროცესში – დისკუსია “მეცხრე არხზე” {video} (რუსული თარგმანი)

მითები და რეალობა ევროინტეგრაციის პროცესში – დისკუსია “მეცხრე არხზე” {video}

მითი – ევროკავშირი ანგრევს ქართულ სოფლის მეურნეობას {video} (სომხური თარმგანი)

მითი – ევროკავშირი ანგრევს ქართულ სოფლის მეურნეობას {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

მითი – ევროკავშირი ანგრევს ქართულ სოფლის მეურნეობას {video}

კრიზისი ევროკავშირში – როგორ აისახება ის ქართველ მიგრანტებზე {video} (სომხური თარგმანი)

კრიზისი ევროკავშირში – როგორ აისახება ის ქართველ მიგრანტებზე {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

კრიზისი ევროკავშირში – როგორ აისახება ის ქართველ მიგრანტებზე {video} (რუსული თარგმანი)