წინასაარჩევნო დებატები მაჟორიტარობის კანდიდატებს შორის – ტელეკომპანია “კოლხეთი 89” {VIDEO}

წინასაარჩევნო განწყობები სამეგრელოში {VIDEO}

წინასაარჩევნო დებატები მაჟორიტარობის კანდიდატებს შორის – ტელეკომპანია “გურჯაანი” {VIDEO}

წინასაარჩევნო დებატები მაჟორიტარობის კანდიდატებს შორის – ტელეკომპანია “ბოლნელი” {VIDEO}

წინასაარჩევნო დებატები მაჟორიტარობის კანდიდატებს შორის – ტელეკომპანია “ზარი” {VIDEO}

წინასაარჩევნო დებატები მაჟორიტარობის კანდიდატებს შორის – ტელეკომპანია “იმერვიზია” {VIDEO}

პარტიათა წინასაარჩევნო განწყობები {VIDEO}

წინასაარჩევნო დებატები მაჟორიტარობის კანდიდატებს შორის – ტელეკომპანია “თანამგზავრი” {VIDEO}

წინასაარჩევნო დებატები მაჟორიტარობის კანდიდატებს შორის – ტელეკომპანია “ქვემო ქართლი” – 2 {VIDEO}

წინასაარჩევნო დებატები მაჟორიტარობის კანდიდატებს შორის – ტელეკომპანია “ეგრისი” {VIDEO}

წინასაარჩევნო დებატები მაჟორიტარობის კანდიდატებს შორის – ტელეკომპანია “დია” {VIDEO}

წინასაარჩევნო დებატები მაჟორიტარობის კანდიდატებს შორის – ტელეკომპანია “რიონი” {VIDEO}

წინასაარჩევნო დებატები მაჟორიტარობის კანდიდატებს შორის – ტელეკომპანია “მარნეული” {VIDEO}

წინასაარჩევნო დებატები მაჟორიტარობის კანდიდატებს შორის – ტელეკომპანია “ქვემო ქართლი” {VIDEO}

წინასაარჩევნო განწყობები იმერეთში {VIDEO}

მითები და რეალობა ევროკავშირის შესახებ {VIDEO}

გენდერული კვოტირება და ევროპული გამოცდილება {VIDEO}

ქართველი ემიგრანტები და ქვეყნის იმიჯი {VIDEO}

კვირის თემა – ნატოს სამხედრო წვრთნები საქართველოში {VIDEO}

გადაცემა “სტუდია 4” – სტუმარი დავით ბაქრაძე {VIDEO}

საქართველოს პრეზიდენტი ტელეკომპანია “რიონის” ეთერში {VIDEO}

აჭარის რეგიონის მოსახლეობის ჩართულობა ადგილობრივ თვითმმართველობაში {VIDEO}

გორის მოსახლეობის ჩართულობა ადგილობრივ თვითმმართველობაში {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 29 მარტი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

საჯარო დისკუსია “მე და საზოგადოება” {VIDEO}

რუსთავში გავრცელებული ბრუცელოზი და მომხმარებელთა უფლებები {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

საქართველოს ნატოსთან დაახლოების პერპექტივა და არსებული მითები {VIDEO}