წინასაარჩევნო დებატები მაჟორიტარობის კანდიდატებს შორის – ტელეკომპანია “ქვემო ქართლი” – 2 {VIDEO}

წინასაარჩევნო დებატები მაჟორიტარობის კანდიდატებს შორის – ტელეკომპანია “ეგრისი” {VIDEO}

წინასაარჩევნო დებატები მაჟორიტარობის კანდიდატებს შორის – ტელეკომპანია “დია” {VIDEO}

წინასაარჩევნო დებატები მაჟორიტარობის კანდიდატებს შორის – ტელეკომპანია “რიონი” {VIDEO}

წინასაარჩევნო დებატები მაჟორიტარობის კანდიდატებს შორის – ტელეკომპანია “მარნეული” {VIDEO}

წინასაარჩევნო დებატები მაჟორიტარობის კანდიდატებს შორის – ტელეკომპანია “ქვემო ქართლი” {VIDEO}

წინასაარჩევნო განწყობები იმერეთში {VIDEO}

მითები და რეალობა ევროკავშირის შესახებ {VIDEO}

გენდერული კვოტირება და ევროპული გამოცდილება {VIDEO}

ქართველი ემიგრანტები და ქვეყნის იმიჯი {VIDEO}

კვირის თემა – ნატოს სამხედრო წვრთნები საქართველოში {VIDEO}

გადაცემა “სტუდია 4” – სტუმარი დავით ბაქრაძე {VIDEO}

აჭარის რეგიონის მოსახლეობის ჩართულობა ადგილობრივ თვითმმართველობაში {VIDEO}

გორის მოსახლეობის ჩართულობა ადგილობრივ თვითმმართველობაში {VIDEO}

საჯარო დისკუსია “მე და საზოგადოება” {VIDEO}

საქართველოს ნატოსთან დაახლოების პერპექტივა და არსებული მითები {VIDEO}

კახეთის რეგიონის მოსახლეობის ჩართულობა ადგილობრივ თვითმმართველობაში {VIDEO}

იმერეთის რეგიონის მოსახლეობის ჩართულობა ადგილობრივ თვითმმართველობაში {VIDEO}

ფოთის მოსახლეობის ჩართულობა ადგილობრივ თვითმმართველობაში {VIDEO}

დისკუსია – საგანი “მე და საზოგადოება” {VIDEO}

მოსახლეობის ჩართულობა ადგილობრივ თვითმმართველობაში {VIDEO}

თვითმმართველობის კოდექსში შესული ცვლილებები და საზოგადოების ჩართულობა {VIDEO}

დისკუსია – რუსული პროპაგანდა საქართველოში {VIDEO}

ევროკავშირთან აღებული ვალდებულება და ტურიზმის განვითარების პერსპეტქივები ბორჯომში {VIDEO}

აძლევს თუ არა ევროსასამართლო უფლებას დამსაქმებელს აკონტროლოს დასაქმებულის პირადი მიმოწერა {VIDEO}

რა პროდუქცია გავა ევროკავშირის ბაზარზე მესხეთიდან? {VIDEO}

რუსეთ-თურქეთის კონფლიქტი და საქართველო {VIDEO}