ევროდაიჯესტი 10 ნოემბერი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 4 ნოემბერი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

გარბმობილი – ახალციხე, სოფელი ვალე {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 27 ოქტომბერი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

გარბმობილი – ახალციხე, სოფელი აწყური {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ევროკავშირთან ასოცირება და ენერგოპროდუქტების ტრანზიტი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

მეწარმეობა და ექსპორტი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ქალთა მიმართ ძალადობა {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ასოცირების ხელშეკრულება და ვეტერინარიის სტანდარტი საქართველოში {Video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

გარბმობილი – კახეთი, სოფლის მეურნეობა და დაზღვევა {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

გარბმობილი – აჭარა, სოფელი ახო {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

გარბმობილი – აჭარა, სოფელი ზვარე {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

გარბმობილი – კახეთი, სოფელი ჩალაუბანი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

გარბმობილი – კახეთი, სოფელი არაშენდა {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ეკოლოგიური პრობლემები და მათი პრევენცია {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ბუნებრივი და ხელოვნური კატასტროფები და მათი პრევენცია {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 26 სექტემბერი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ქართული ღვინის პერსპექტივები ევროპულ ბაზარზე {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 19 სექტემბერი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

რას მოიცავს ასოცირების ხელშეკრულების ამოქმედებული ნაწილი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ნაგავსაყრელების პრობლემა საქართველოში {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ტურიზმი და ევროკავში {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 12 სექტემბერი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)