სურსათის ეტიკეტირება და ასოცირების დოკუმენტით გასათვალისწინებული პირობები {video} (სომხური თარგმანი)

სურსათის ეტიკეტირება და ასოცირების დოკუმენტით გასათვალისწინებული პირობები {video} (სომხური თარგმანი)

გარბმობილი – სამცხე-ჯავახეთი, კურორტი აბასთუმანი {video} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 17 ნოემბერი {video} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 4 ნოემბერი {video} (სომხური თარგმანი)

გარბმობილი – ახალციხე, სოფელი ვალე {video} (სომხური თარგმანი)

გარბმობილი – ახალციხე, სოფელი აწყური {video} (სომხური თარგმანი)

გარბმობილი – კახეთი, სოფელი ველისციხე {video} (სომხური თარგმანი)

ასოცირების ხელშეკრულება და ვეტერინარიის სტანდარტი საქართველოში {video} (სომხური თარგმანი)

გარბმობილი – კახეთი, სოფლის მეურნეობა და დაზღვევა {video} (სომხური თარგმანი)

გარბმობილი – აჭარა, სოფელი ახო {video} (სომხური თარგმანი)

გარბმობილი – აჭარა, სოფელი ზვარე {video} (სომხური თარგმანი)

გარბმობილი – კახეთი, სოფელი არაშენდა {video} (სომხური თარგმანი)

გარბმობილი – აჭარა, სოფელი გოგინიძეები {video} (სომხური თარგმანი)

ეკოლოგიური პრობლემები და მათი პრევენცია {video} (სომხური სუბტიტრებით)

ევროდაიჯესტი 26 სექტემბერი {video} (სომხური სუბტიტრებით)

ქართული ღვინის პერსპექტივები ევროპულ ბაზარზე {video} (სომხური სუბტიტრებით)

ევროდაიჯესტი 19 სექტემბერი {video} (სომხური სუბტიტრებით)

ნაგავსაყრელების პრობლემა საქართველოში {video} (სომხური სუბტიტრებით)

ტურიზმი და ევროკავში {video} (სომხური სუბტიტრებით)

მეწარმეობა და ექსპორტი {video} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 12 სექტემბერი {video} (სომხური სუბტიტრებით)