რამდენად ქმედითია ქვეყანში სასურსათო უსაფრთხოების დაცვის სისტემა {video}

გამოკითხვა – რისთვის არის საჭირო სადგომების რეგისტრაცია? {video}

მსხვილფეხა საქონლის ვაქცინაცია იწყება {video}

აგრარული ბაზარი პიროებები და სტანდარტები {video}

საქართველოში მსხვილფეხა შინაური ცხოველის 5% ბრუცელოზითაა დაავადებული {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

საქართველოში მსხვილფეხა შინაური ცხოველის 5% ბრუცელოზითაა დაავადებული {video} (სომხური თარგმანი)

საქართველოში მსხვილფეხა შინაური ცხოველის 5% ბრუცელოზითაა დაავადებული {video}

“აგროსერვისი” – მოსახლეობას პესტიციდების მავნე ზეგავლენის შესახებ მცირე ინფორმაცია აქვს {video}

ბორჯომში გარევაჭრობა ისევ მოუგვარებელ პრობლემად რჩება {video}

რა ინფორმაციას უნდა შეიცავდეს ეტიკეტი სურსათზე და კითხულობს თუ არა მას მომხმარებელი {video}

ნიადაგის ნაყოფიერების შესახებ მარნეულში ტრენინგი გაიმართა {video}

საძოვრების მოვლა საქართველოში და ევროპული გამოცდილება {video}

ქართული კივი ევროპულ ბაზარზე {video}

“შეღავათაიანი აგროგრედიტის” ფარგლებში 89 ახალი საწარმო დაფინანსდა {video}

სურსათის ეტიკეტირება და ასოცირების დოკუმენტით გასათვალისწინებული პირობები {video} (სომხური თარგმანი)

სურსათის ეტიკეტირება და ასოცირების დოკუმენტით გასათვალისწინებული პირობები {video} (სომხური თარგმანი)

სურსათის ეტიკეტირება და ასოცირების დოკუმენტით გასათვალისწინებული პირობები {video}

ყველის რეალიზაციაზე კონტროლი გამკაცრდება {video}

სტუმარი მრავალკუთხედში – სურსათის უვნებლობა {video}

ასოცირების ხელშეკრულება და ვეტერინარიის სტანდარტი საქართველოში {video} (რუსული თარგმანი)

ასოცირების ხელშეკრულება და ვეტერინარიის სტანდარტი საქართველოში {Video}

საკანონმდებლო ინიციატივა მომხმარებელთა უფლებების დასაცავად {video}

ვირუსი თუ ეპიდემია – კახეთის სამ რაიონში მსხვილფეხა საქონელი მასიურად იხოცება {video}

სანიტარული მდგომარეობა თელავის აგრარულ ბაზარში {video}

უსიამოვნო სუნისა თუ გარემოს დაბინძურების პრობლემები მარნეულში {video}

კონცენტრირებული ბიოლოგიური სასუქების წარმოება იწყება {video}

მოწმდება თუ არა საქართველოში შემომავალი პორდუქტი ფიტოსანიტარულად {video}