აგრობარათებზე არსებულ ქულების გამოყენება ფერმერები 31 აგვისტომდე შეეძლებათ {video}

რას ითვალისწინებს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია {video}

სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია 7 ძირითად მიმართულებას მოიცავს {video}

ყველის რეალიზაციაზე გამკაცრებულმა კანონმა ფერმერების უკმაყოფილება გამოიწვია {video}

ტერიტორიის ორი მესაკუთრე და დაპირისპირებული მხარეები სოფელ ახალშენში {video}

კახეთის გუბერნატორი ატმის რეალიზების საკითხით დაინტერესდა {video}

გაძვირებული ატამი და კმაყოფილი მოსახლეობა {video}

სოფლის დახმარების პროგრამა და უკმაყოფილო ველისციხელები {video}

შეღავათიანი აგროკრედიტით ახალციხის მუნიციპალიტეტში 172 ბენეფიციარი სარგელობს {video}

ყურძნის უხვი მოსავალი {video}

საძოვრების მდგომარეობა და მაღალმთიანეთში არსებული პრობლემები {video}

დაზარალებული გლეხები კონპენსაციას ითხოვენ {video}

რუსეთში ატმის პირველი პარტია გაიგზავნა {video}

50 ათასი ტონა ატმის მოსავალი და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ახალი ინიციატივა {video}

ატმის უხვი მოსავალი და გახსნილი საწარმო {video}

კიტრის მწირი მოსავალი და რუსეთის ბაზარი {video}

კალიების შემოსევა დედოფლისწყაროში {video}

რწყვის სეზონი და სამელიორაციო სამსახურის სანქციები {video}

დავალებები რწმუნებულებს – სახელმწიფო პროგრამები და პრობლემები სოფლებში {video}

გურჯაანში ვენახები გაძვირდა {video}

სოფელ ერგეტის მოსახლეობა ადგილობრივი ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს {video}

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოფლის კრებების ოქმები უკვე მზადაა {video}

დევნილები სასოფლო-სამეურნეო ვაუჩერებით ვერ სარგებლობენ {video}

ფერმერებს შხამ-ქიმიკატებისთვის ვაუჩერის თანხა არ ჰყოფნით {video}

როგორ მიიღებენ ფერმერები აგრო-მაღაზიებში სათესლე მასალას? {video}

სოფელ მარტყოფის მოუგვარებელი პრობლემები {video}

სოფლის კრება ქალების გარეშე {video}