დღეიდან თუშეთს ციფრული ტელემაუწყებლობა აქვს {VIDEO}

ჭიათურაში მედიის თვითრეგულირების საკითხებზე იმსჯელეს {VIDEO}

მაუწყებელთა მდგრადობა და სარეკლამო ბაზარი {VIDEO}

“მეცხრე ტალღის” ოფისში მედიის თვითრეგულირების საკითხებზე იმსჯელეს {VIDEO}

MDF – მონიტორინგის ქვეშ მყოფმა ტელევიზიებმა ყველაზე დიდი დრო მთავრობას დაუთმეს {VIDEO}

mediacouncil.ge – ახალი ვებპორტალი მეტი ნდობისთვის {VIDEO}

ცესკო-ს საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულებმა ანგარიში წარადგინეს {VIDEO}

ტრენინგი საარჩევნო თემაზე რეგიონული მედიის წარმომადგენლებისთვის {VIDEO}

საერთაშორისო ექსპერტის რეკომენდაციები მედიას {VIDEO}

ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია – GPB-ს გადაწყვეტილება რისკებს შეიცავს {VIDEO}

მედიამონიტორინგის შედეგები {VIDEO}

აგროჟურნალისტიკა – ახალი სასწავლო კურსი  მომავალი ჟურნალისტებისთვის {VIDEO}

“გაიზიარე არჩევნები” – პროექტი ახალგაზრდა ჟურნალისტებისათვის {VIDEO}

ციფრული ეპოქის გამოწვევები-ინტერნეტმმართველობის ფორუმი თბილისში {VIDEO}

წინასაარჩევნო დებატები რეგიონული ამომრჩევლის ინფორმირებისათვის {VIDEO}

რა დარღვევები გამოვლინდა წინასაარჩევნო პერიოდში მედიასივრცეში? {VIDEO}

“დია” ეროვნული ტელემაუწყებელი გახდა {VIDEO}

რუსული პროპაგანდის საფრთხეები საქართველოში {VIDEO}

ჰიბრდული ომები და ინფორმირებული მედია  – ტრენინგი რეგიონული ჟურნალისტებისთვის {VIDEO}

მეტი ინფრომაცია ნატოს შესახებ-ტრენინგი რეგიონული მაუწყებლების ჟურნალისტებისათვის {VIDEO}

ცვლილებები “TV 25”-ის საეთერო ბადეში და განახლებული ტელევიზია {VIDEO}

დარღვევები ზუგდიდში – “სამართლიანი არჩევნების” ანგარიშში {VIDEO}

არჩევნების გაშუქება რეგიონული მედიის მიერ {VIDEO}

რუსულენოვანი მედია და პრორუსული განწყობა საქართველოში {VIDEO}

როგორია წინასაარჩევნო მედიამონიტორინგის შედეგები – პროექტის პირველი შუალედური ანგარიში {VIDEO}

გერმანულ-ქართული მეგობრობის ცენტრი “Bild”-ის წინააღმდეგ {VIDEO}

“ოდიშის” საკონფერენციო დარბაზში რეგიონულ მაუწყებლებში თვითრეგულირების მექანიზმების გაძლირებაზე იმსჯელე