ევროდაიჯესტი 15 დეკემბერი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 15 დეკემბერი {video} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 15 დეკემბერი {video}

ევროდაიჯესტი 8 დეკემბერი {video}

ევროდაიჯესტი 2 დეკემბერი {video} (რუსული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 2 დეკემბერი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 2 დეკემბერი {video} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 2 დეკემბერი {video}

ევროდაიჯესტი 24 ნოემბერი {video} (რუსული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 24 ნოემბერი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 24 ნოემბერი {video}

ევროდაიჯესტი 17 ნოემბერი {video} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 17 ნოემბერი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 17 ნოემბერი {video}

ევროდაიჯესტი 10 ნოემბერი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 10 ნოემბერი {video}

ევროდაიჯესტი 4 ნოემბერი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 4 ნოემბერი {video} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 4 ნოემბერი {video}

ევროდაიჯესტი 27 ოქტომბერი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 27 ოქტომბერი {video}

ევროდაიჯესტი 21 ოქტომბერი {video} (რუსული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 21 ოქტომბერი {video}

ევროდაიჯესტი 3 ოქტომბერი {video} (რუსული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 3 ოქტომბერი {video}

ევროდაიჯესტი 26 სექტემბერი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 26 სექტემბერი {video} (სომხური სუბტიტრებით)