ევროდაიჯესტი 15 სექტემბერი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 15 სექტემბერი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 15 ივნისი {video}

ევროდაიჯესტი 10 ივნისი {video}

ევროდაიჯესტი 2 ივნისი {video}

ევროდაიჯესტი 26 მაისი {video}

ევროდაიჯესტი 19 მაისი {video} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 19 მაისი {video}

ევროდაიჯესტი 11 მაისი {video}

ევროდაიჯესტი 5 მაისი {video} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 5 მაისი {video}

ევროდაიჯესტი 27 აპრილი {video}

ევროდაიჯესტი 6 აპრილი {video}

დაიჯესტი 2 აპრილი {video}

დაიჯესტი 1 აპრილი (video)

ევროდაიჯესტი 1 აპრილი {video}

დაიჯესტი 31 მარტი {video}

დაიჯესტი 30 მარტი {video}

ევროდაიჯესტი 16 მარტი {video} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 16 მარტი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 16 მარტი {video}

ევროდაიჯესტი 10 მარტი {video}

ევროდაიჯესტი 17 თებერვალი {video}

ევროდაიჯესტი 22 დეკემბერი {video} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 22 დეკემბერი {video} (აზერბაიჯანული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 22 დეკემბერი {video} (რუსული თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 22 დეკემბერი {video}