ევროდაიჯესტი 3 თებერვალი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 25 იანვარი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 25 იანვარი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 20 იანვარი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 20 იანვარი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 16 დეკემბერი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 16 დეკემბერი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 8 დეკემბერი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 8 დეკემბერი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 1 დეკემბერი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 1 დეკემბერი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 25 ნოემბერი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 25 ნოემბერი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 10 ნოემბერი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 10 ნოემბერი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 27 ოქტომბერი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 27 ოქტომბერი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 20 ოქტომბერი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 20 ოქტომბერი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 13 ოქტომბერი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 13 ოქტომბერი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 6 ოქტომბერი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 6 ოქტომბერი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 29 სექტემბერი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 29 სექტემბერი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 21 სექტემბერი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 21 სექტემბერი {VIDEO}