ევროდაიჯესტი 27 სექტემბერი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 20 სექტემბერი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 6 სექტემბერი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 26 ივლისი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 19 ივლისი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 12 ივლისი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 5 ივლისი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 28 ივნისი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 22 ივნისი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 8 ივნისი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 24 მარტი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 17 მაისი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 10 მაისი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 3 მაისი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 26 აპრილი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 19 აპრილი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 13 აპრილი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 7 აპრილი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 29 მარტი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 29 მარტი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 15 მარტი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 10 მარტი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 10 მარტი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 24 თებერვალი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)

ევროდაიჯესტი 24 თებერვალი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 17 თებერვალი {VIDEO}

ევროდაიჯესტი 3 თებერვალი {VIDEO} (სომხური თარგმანი)