არჩევანი 2013 ტელეკომპანია ”რიონის” ეთერში {video}

არჩევანი 2013 ტელეკომპანია ”ოდიში” ეთერში {video}

არჩევანი 2013 ტელეკომპანია ”არგოს” ეთერში {video}

არჩევანი 2013 ტელეკომპანია ”ბორჯომის” ეთერში {video}

არჩევანი 2013 სამაუწყებლო კომპანია ”თანამზავრის” ეთერში {video}

არჩევანი 2013 ტელეარხ ”25”-ის ეთერში {video}

არჩევანი 2013 ტელეკომპანია ”მეცხრე ტალღის” ეთერში {video}

არჩევანი 2013 ტელეკომპანია ”იმერვიზიის” ეთერში {video}

არჩევანი 2013 ტელეკომპანია ”მე-9 არხის” ეთერში {video}

არჩევანი 2013 ტელეკომპანია ”გურჯაანის” ეთერში {video}

არჩევანი 2013 სამაუწყებლო კომპანია ”გურიის” ეთერში {video}

პოლიტიკური ტელედებატები “მარნეული TV”-ის ეთერში {video}