“სადღეგრძელოები გადავდოთ გვერდზე” – “კულტურის სტრატეგია 2025”: განსხვავებულია ზრი (აუდიო)

2016 წლის 20 ივლისი | 14:08

30 ივნისს საქართველოს მთავრობის დადგენილებით საქართველოს კულტურის განვითარების გრძელვადიანი დოკუმენტი “კულტურის სტრტატეგია 2025” დამტკიცდა. მთავრობის წევრთა შეფასებით, პირველად საქართველოს ისტორიაში შეიქმნა დოკუმენტი,რომელიც განსაზღვრავს სახელმწიფოს ხედვას, მიზნებსა და ამოცანებს, რომელთა განხორციელებაც ხელს შეუწყობს კულტურის სხვადასხვა დარგის წინაშე არსებული პრობლემებისა და გამოწვევების ეტაპობრივად გადაჭრას. “განსხვავებული აზრი” გთავაზობთ კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრის, მიხეილ გიორგაძის ვრცელ ინტერვიუს, ასევე თეატრმცოდნე თეა კახიანის შეფასებას.

ოცდამეთექვსმეტე გადაცემა.