პოლიტიკური ტელედებატები “მარნეული TV”-ის ეთერში {video}

2013 წლის 18 სექტემბერი | 16:24

,,ტელედებატები მომზადდა საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციასთან ერთად, მედიასექტორალური თანამშრომლობის პროექტის -,,არჩევნები 2013“-ის ფარგლებში, რომელსაც მხარს Irex -ის G-Media პროგრამა უჭერს.